Ingen forlag ser ut til å være interessert i å gi ut en håndbok om norske snegler. Antall snegler varierer med om man bare teller med dem som har etablerte ville bestander, eller også tilfeldige ufrivillig importerte dyr. Uansett ligger antallet arter mellom 80 og 100. På 1990-tallet var det selvsagt enda vanskeligere, og jeg brukte en del av ungdomstida på å skrive av diverse håndbøker over småkryp og pugge latinske sneglenavn.

Derfor vil jeg lage en oversikt her. Den omfatter bare landsnegler med skall, og deles etter skallstørrelse over/under 1 cm (skallbredde/lengde). Etter hvert håper jeg å skaffe bilder av alle de «større, og jeg tar gjerne imot bilder fra andre (tarald.stein(a) gmail.com).

Jeg har ikke hatt noen suksess med å holde norske snegler i fangenskap. Jeg tror de er helt avhengige av en dvaleperiode.

Bioforsk hevder det finnes 90 landlevende arter, og at bare 19 av dem mangler skall. Samtidig er de bare interessert i sneglebekjempelse og parasitter, så de har ingen tilgjengelig oversikt over alle disse uskadelige artene.

Artsdatabanken har enormt mye informasjon samlet av frivillige og andre fra hele landet, men noen oversikt er det vanskelig å skaffe seg der. Den oversikten som presenteres her er likevel hovedsakelig basert på det som finnes der

Miljølare (deres snegleplakat) er brukervennlig, men har ikke alltid den mest korrekte informasjonen (som deres plakat over de vanlige snegler der svært vanlige arter som Arianta arbustorum (krattsnegl) er utelatt, mens Helix pomatia (vinbergsnegl) har fått plass).

Den følgende artikkelen (link kommer) gir grundig opplysninger om hvilke arter som finnes i Norge, men nevner bare noen få funnsteder og har ingen kart eller bilder. Olsen, K.M. 2002. Landsnegler i Norge – en oppsummering og en presentasjon av tre nye arter. Fauna 55, 66-77.

De aller fleste norske artene finnes også i Sverige (men de har noen som ikke finnes her). Jonas Roth er en svensk skallsamler som også savner en håndbok over svenske arter og derfor har samla mye (med gode bilder av skall) på sin side Svenska bløtdjur.