Ikke alle snegler spiser grøntfor… Noen spiser utelukkende andre levende snegler, slik som Edentulina obesa. Andre, som Rumina decollata, er altetere og spiser både planter og andre snegler. Det finnes til og med arter som har spesialisert seg på andre virvelløse dyr.

Felles for rovsneglene er at de ser ut til å ha lav toleranse for mugg, noe man skal passe på i fangenskap hvor luftsirkulasjonen ofte blir dårlig.