Generelt er dette snegler som krever litt variasjon i temperatur og fuktighet. De kan være vanskeligere å holde innendørs uten spesiell tilrettelegging. Noen norske snegler egner seg som sesong-kjæledyr, d.v.s. hentes fra naturen om våren og slippes ut samme sted før høsten kommer.

Andre snegler klarer seg fint innendørs i stuetemperatur hele året, men vil gjerne ha det tørrere om vinteren. Da graver de seg ned og er generelt lite aktive. Noen klarer seg også  uten slike tørkeperioder. Spesielt gjelder det snegler som er avlet fram gjennom generasjoner som  menneskemat. Helix aspersa (eller Cornu aperta) er et eksempel på det.